Kushtet e kredisë

 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është deri në 120 muaj (10 vite)

Klientët potencialë

 • Pagëmarrësit e BKT-së
 • Profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.)

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi ose pasaporta
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientet me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

Sigurimi i kredisë

 • Bashkëhuamarrës / garantues
 • Kolateral
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android