Koha është pare, e me BKT Kosova sigurohu mos me humbë kurrë!

Përfito norma super atraktive! Depozita Afatshkurtër, 3 apo 6 muaj!

Veçoritë:

Maturiteti: 3 Muaj / 6 Muaj

Norma e interesit – 3.00% për të dy maturitetet

Norma efektive – 3 Muaj NEI 3.03%; 6 Muaj NEI 3.02%

Shuma minimale – 10,000.00 EUR

Interesi dhe tatimi në burim

Mbi interesin bankar të ofruar nga Banka, do të mbahet përqindja e tatimit në burim mbi interesin bankar, e miratuar me ligj dhe e aplikueshme në momentin e kreditimit të interesit.

Periudha 3 Muaj 6 Muaj
Shuma                                               100,000
Norma vjetore e interesit 3% 3%
Norma Efektive 3.02% 3.01%
Bruto interesi I fituar 750 1,500
Taksa 10% 75 150
Neto interesi i fituar 675 1,350

Kampanja është e vlefshme vetëm për para të reja.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android