BKT Kosova dhe BKT Shqipëria si dy banka brenda grupit, ekzekutojnë transferta parash me shpejtësi, siguri dhe efikasitet të lartë.

Lidhur me tarifat që aplikohen për këto tranferta ju lutem referojuni çmimores zyrtare të BKT-së.

Na Kontakto

+383 38 666 666