Kushtet e përgjithshme

  • Shuma maksimale e mbitërheqjes: 95% e pensionit mujor
  • Shuma minimale e mbitërheqjes: 50.00 EUR
  • Maturiteti: 12 muaj
  • Mosha: 65 deri 75 vjeç

Klientët potencialë

  • Klientët me pension bazë
  • Klientët pension kontributëpagues

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftim ose pasaportë valide
  • Faturë publike
  • Vendimi i Pensionit

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android