Është depozitë e ofruar me maturitet 6 muaj, interesi i së cilës kreditohet në llogarinë tuaj në avans, që nënkupton në momentin e hapjes së depozitës.

Shuma e interesit neto e kredituar në llogarinë tuaj mund të përdoret nga ju sipas nevojave.

Na Kontakto

+383 38 666 666