Kredia për Banim

Kushtet e kredisë

 • Shuma maksimale e kredisë: 500,000 EUR
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë: 180 muaj (15 vite)
 • Pjesëmarrja e klientit: 20%

Klientët Potencialë

 • Punëtorët e sektorit publik dhe kompanive private
 • Klientët me të ardhura të justifikuara (paga përmes bankave, qeraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

Dokumentacioni i Kërkuar

 • Letërnjoftimi ose pasaporta për të gjithë personat e involvuar në kredi
 • Vërtetim i të ardhurave familjare
 • Çertifikata e biznesit për klient me të hyra nga biznesi
 • Kontrata e shitblerjes ose lista e punimeve
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit
 • Kontrata e punës

Sigurimi i Kredisë

 • Hipotekë në vlerën 120% të kredisë

Kredia “Shtëpia e Lumtur”

Ky produkt synon të plotësojë të gjitha nevojat tuaja për blerje banese, shtëpie, blerje toke, ndërtim shtëpie dhe rifinancim të kredive hipotekare në bankat tjera.

Kushtet e kredisë

 • Shuma maksimale e kredisë: 350,000 EUR
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë: 300 muaj (25 vite)
 • Pjesëmarrja e klientit: 20%

Klientët Potencialë

 • Punëtorët e sektorit publik dhe kompanive private
 • Klientët me të ardhura të justifikuara (paga përmes bankave, qeraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

Dokumentacioni i Kërkuar

 • Letërnjoftimi ose pasaporta për të gjithë personat e involvuar në kredi
 • Kontrata e punës – Vërtetim i të ardhurave familjare
 • Çertifikata e biznesit për klient me të hyra nga biznesi
 • Kontrata e shitëblerjes ose lista e punimeve
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

Sigurimi i kredisë

 • Hipotekë në vlerën 120% të kredisë
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android