Letër kreditë janë formë garancie mundësuar nga banka duke i dhënë garanci pjesëmarrësve në tregtinë e jashtme që pagesat për mallra dhe/ose shërbime të kryhen nëse plotësohen disa kushte të caktuara.

Kushtet e përgjithshme për Letër Kredi

  • Financim 100% të shumës së LK-së
  • Klienti paguan një komision për lëshimin e Letër Kredisë
  • Si kolateral shërben pasuria e patundshme
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android