Kredi për Automjet të Ri

Kushtet e kredisë

 • Shuma maksimale e kredisë është 30,000 EUR
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është 60 muaj (5 vite)
 • 100% financim nga Banka

Klientët potencialë

 • Punëtorët e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura te justifikuara (paga përmes bankave, qeraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kopje e letërnjoftimit ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Autosalloni
 • Kontrata e shitblerjes
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

Sigurimi i kredisë

 • Ndalesa administrative mbi pagën
 • Sigurimi kasko i automjetit në favor të Bankës
 • Bashkëhuamarrës / garantues

Kredi për Automjet të Përdorur

Kushtet e kredisë

 • Shuma maksimale e kredisë është 30,000 EUR
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është 60 muaj (5 vite)
 • 80-100% financim nga Banka

Klientët potencialë

 • Punëtorët e sektorit publik
 • Kompanitë stabile private
 • Klientët me të ardhura te justifikuara (paga përmes bankave, qeraja, të ardhurat nga biznesi për të vetë-punësuarit)

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kopje e letërnjoftimit ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qerasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura nga Autosalloni
 • Kontrata e shitblerjes
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit 

Sigurimi i kredisë

 • Ndalesa administrative mbi pagën
 • Sigurimi kasko i automjetit në favor të Bankës
 • Bashkëhuamarrës / garantues
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android