Kushtet e përgjithshme

  • Deri në 5 paga neto për pagëmarrësit e sektorit publik dhe klientët profesionalë te çertifikuar si doktorë, profesorë, noterë, etj.
  • Përderisa keni pagën në BKT, limiti i OVD mbetet i hapur

Klientët potencialë

  • Ju duhet të jeni pagëmarrës i BKT-së
  • Të keni depozitë të hapur në BKT

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi
  • Kontrata e punës
  • Ndalesa administrative e pagës
  • Faturë publike
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android