Veçoritë

  • Depozita Elastike mund të hapet në EURO, USD, GBP
  • Interesi përfitohet në datën e maturimit të depozitës dhe humb nëse kjo e fundit tërhiqet para afatit
  • Depozita Elastike është e pa-rinovueshme automatikisht. Rinovimi i saj mund të bëhet vetëm me kërkesë tuajën.

Përfitimet tuaja

Depozitat me afat i rrisin fitimet tuaja duke gjeneruar të ardhura të favorshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së afatizimit.

Si mund të hapni një depozitë elastike?

Në secilën nga degët e BKT-së në Kosovë, duke sjellur një dokument valid identifikimi (letërnjoftim apo pasaportë) si dhe duke sjellur një faturë publike me të cilën deshmoni adresën tuaj. Nëse paratë i keni në një llogari rrjedhëse, tashmë mund t’i hapni vetë depozitat tuaja, duke përdorur e-Banking.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android