Me ndihmën e BKT Mobile ju mund të kryeni të gjitha transaksionet tuaja bankare në një mënyrë më të lehtë dhe më të shpejtë dhe me komisione më të ulëta sa herë që keni qasje në internet 24 orë në ditë 7 ditë në javë.

Nëse keni një llogari bankare dhe një nga kartat e debitit ose kreditit të bankës tonë dhe keni regjistruar numrin tuaj të telefonit celular në degë të BKT-së, ju mund të përdorni BKT Mobile pa pasur nevojë të vini në degë.

Ju mund të hyni në BKT Mobile tuaj nga çdo telefon celular që ka një sistem operativ iOS ose Android. Për t’u identifikuar në BKT Mobile, ju duhet të bëni instalimin dhe ta aktivizoni aplikacionin nën emrin BKT Mobile, i cili mund të gjendet në Dyqanin e App Store dhe Play Store. Shërbimet ofrohen në dy gjuhë, Shqip dhe Anglisht.

 

Qasja në llogarinë tuaj të BKT Mobile

BKT aplikon masat më të fundit të sigurisë dhe aplikon solucionet më efikase të sigurisë, në mënyrë që transaksionet tuaja bankare dhe të dhënat tuaja personale të ruhen.

Janë dy mënyra të qasjes në llogarinë e mobile banking:

 1. Me numrin tuaj të klientit apo numrin tuaj personal dhe fjalëkalimit
 2. Ose me informacionin e kartes tuaj të BKT-së

Shërbimet Bankare dhe Transaksionet

Pa pasur nevojë të shkoni në bankë, ju mund të kryeni të gjitha transaksionet bankare nga llogaria bankare e BKT-së, përveç depozitimit të parave.

Llogaritë

 • Monitorimi dhe gjenerimi i gjendjes së llogarisë
 • Hapja e llogarisë së re
 • Hapja dhe mbyllja e depozitës

Transfertat dhe Pagesat

 • Transferta brenda BKT-së
 • Transferta kombëtare
 • Pagesa faturash – KEDS, KUR Prishtina

Karta e Kreditit

 • Pranimi i gjendjeve mujore të llogarisë
 • Monitorimi i transaksioneve të fundit
 • Pagesat e kartës suaj apo kartave tjera
 • Ndryshimi i limitit për pagesat online

Kreditë

 • Shuma e këstit mujor
 • Data e pagesës
 • Bilanci i mbetur
 • Data e përfundimit

Shërbime tjera

 • Shkëmbim parash
 • Shtimi dhe ndryshimi i e-mail adresës
 • Ndryshimi i fjalëkalimit
 • Mbushje elektronike për operatorët e telefoninsë mobile

Njoftimet nga BKT Mobile

BKT vjen me shërbimin e ri “Njoftimet BKT Mobile” të ofruara për të gjithë përdoruesit e aplikacionit BKT Mobile.

Ky shërbim ofrohet falas dhe ndihmon klientët të informohen në kohë reale për të gjitha llojet e transaksioneve të listuara më poshtë:

Transaksionet e llogarisë rrjedhëse

 • Pranimi i pagës
 • Transfertat brenda BKT
 • Transfertat me BKT Shqipëria
 • Transfertat me bankat tjera lokale
 • Pagesat e faturave

Transaksionet e kartës së kreditit

 • Blerjet përmes POS në Kosovë
 • Blerjet përmes POS jashtë Kosovës
 • Pagesat online
 • Tërheqjet kesh nga karta e kreditit
 • Pagesat automatike të kredit kartës nga të tjerët

Udhëzime rreth sigurisë

Hap udhëzimet e sigurisë për më shumë detaje

Na Kontakto

+383 38 666 666