Mundësia e shpejtë e financimit për Mikro Biznese

Kredia për Mikro Biznese ka për qëllim zhvillimin e sipërmarësve shumë të vegjël të fushave të ndryshme si: prodhim, përpunim, tregti me pakicë, ofrim të shërbimeve etj.

Kushtet e kredisë

  • Shuma maksimale e kredisë është 25,000 EUR
  • Afati maksimal i kthimit të kredisë është 60 muaj (5 vite)
  • Norma nominale e interesit 12%
  • Shërbime Administrative: 1%

Shembull dhe sqarim: 

Për shumën e kredisë  10K

Maturiteti: 36 Muaj

Norma e interesit: 12%

Shërbime Administrative: 1%

Norma efektive e interesit: 13.45%

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android