Kredi për Shtëpi

Kjo kredi është e dizenjuar për blerjen e shtëpisë, banesës apo për ndërtimin e shtëpisë.

Kushtet e kredisë

 • Shuma maksimale e kredisë është 150,000 EURO
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është 180 muaj (15 vite)


Kredi për Renovim të Shtëpisë

Kjo kredi eshte e dizenjuar për rregullimin e ambienteve të shtëpisë apo banesës tuaj.

Kushtet e kredisë

 • Shuma maksimale e kredisë është 70,000 EURO
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është 120 muaj (10 vite)

Kredi e Mbuluar me Depozitë

Kjo kredi eshte e dizajnuar për qëllime të ndryshme të verifikuara, duke qenë e mbuluar me depozitën tuaj me afat.

Kushtet e kredisë

 • Shuma e kredisë deri në 100 % të depozitës

Sigurimi i kredisë

 • Hipotekë në vlerë 120% të kredisë
 • Hipoteka duhet të jetë në Kosovë
 • Garantues – me të hyra dhe vendqëndrim në Kosovë.

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi ose pasaporta për të gjithë personat e involvuar në kredi
 • Kontrata e punës
 • Gjendja e llogarisë
 • Vërtetim i të ardhurave familjare
 • Kontrata e shitblerjes ose plani investiv.
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

Nëse keni depozita në BKT, mund të përfitoni zbritje shtesë në normën e interesit për kredi.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android