Kushtet e kredisë

 • Shuma maksimale e kredisë është 10,000 EUR
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është 60 muaj (5 vite)
 • Pjesëmarrja e klientit është 0 %

Sigurimi i kredisë

 • Deri në 5,000 Euro – pa garantues, mbi 5,000 euro – një garantues apo bashkëhuamarrës

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi i prindit
 • Letërnjoftimi i studentit
 • Kontrata e punës së prindit apo e studentit
 • Ndalesa administrative e pagës (nëse kërkohet)
 • Dokument nga shkolla që vërteton regjistrimin
 • Lista e notave
 • Kopje e faturës së shkollës
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android