Transferta ndërkombëtare janë të gjitha ato transferta, të cilat

  • Arrijnë nga bankat jashtë vendit
  • Shkojne në bankat jashtë vendit
  • Mund të bëhen në valutat e pranuara nga banka: EUR, USD, GBP, CHF, ALL, CAD dhe TRY

Të dhënat e nevojshme për ekzekutimin e një transferte dalëse/hyrëse me bankat jashtë vendit janë

  • Emri dhe adresa e përfituesit
  • IBAN i llogarisë së përfituesit (ose numri i llogarisë për ato vende ku nuk aplikohet IBAN)
  • Emri dhe adresa e Bankës së përfituesit
  • Swift code/ BIC, ose Routing Number, etj.
  • Qëllimi i transfertës (nr. fature, etj)

KUJDES!  Ju lutemi, sigurohuni që të dhënat e përfituesit të transfertës dhe të dhënat e tjera të jenë të sakta.  Veçanërisht, ju lutemi të verifikoni integritetin e tyre nëse këto të dhëna ju janë ofruar nëpërmjet internet-it apo e-mail-it. BKT nuk mban përgjegjësi për vonesa të mundshme, mosekzekutim të transfertës apo çdo pasojë tjetër, shkaktuar nga pasaktësia e instruksioneve të klientit.

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android