Ju keni mundësinë që të transferoni mjetet tuaja duke u paraqitur në degë ose përmes kanaleve alternative e-banking dhe m-banking.

Ju keni mundësi të kryeni

  • Transferta midis llogarive tuaja
  • Transferta kundrejt klientëve të tjerë të bankës
  • Transferta për pagesën e faturave
  • Transferta periodike
Na Kontakto

+383 38 666 666