Dokumentet e kërkuara për përditësimin e të dhënave për subjektet juridike:

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit dhe informatat mbi biznesin (informatat mbi biznesin nuk duhet të jenë më të vjetëra se 3 muaj)
  • Licenca (nëse është e aplikueshme)
  • Statuti i kompanisë (për Sh.a. dhe Sh.P.K.)
  • Letërnjoftimet ose pasaportat valide te personave të autorizuar dhe të aksionarëve me 25% ose më tepër aksione
  • Autorizimi i noterizuar për përfaqësuesin ligjor (në rast të mosprezencës së pronarëve)
  • Dokument mbi vërtetësinë e adresës (për personat që kanë qasje në llogari)
  • Banka mund të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti I subjektit juridik
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android