Kushtet e kredisë

 •  Shuma maksimale e kredisë është 100,000 EURO
 • Afati maksimal i kthimit të kredisë është 120 muaj (10 vite)
 • Participimi juaj: 20% te shumës totale

Klientët potencialë

 • Pagëmarrësit e BKT-së
 • Pagëmarrësit e bankave tjera dhe të vetë-punësuarit që kanë aktivitet jo më pak se 6 muaj
 • Klientët me pagë kesh

Dokumentacioni i kërkuar

 • Letërnjoftimi ose pasaporta për të gjithë personat e involvuar në kredi
 • Kontrata e punës
 • Vërtetim i të ardhurave familjare
 • Çertifikata e biznesit për klient me të hyra nga biznesi
 • Kontrata e shitëblerjes ose lista e punimeve
 • Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i klientit

Sigurimi I kredisë

 • Hipotekë në vlerën 120% të kredisë
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android