Raportet e Audituara

Shiko raportet tona financiare të detajuara dhe periodike.

Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2018

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2017

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2016

Shkarko

Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2016

Shkarko