Raportet e Audituara

Shiko raportet tona financiare të detajuara dhe periodike.

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2017

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2016

Shkarko

Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2016

Shkarko

Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2016

Shkarko

Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2016

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2015

Shkarko

Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2015

Shkarko

Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2015

Shkarko

Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2015

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2014

Shkarko

Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2014

Shkarko

Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2014

Shkarko

Raporti i Permbledhur 3 Mujor deri ne 31 Mars 2014

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2013

Shkarko

Raporti i Permbledhur 9 Mujor deri ne 30 Shtator 2013

Shkarko

Raporti i Permbledhur 6 Mujor deri ne 30 Qershor 2013

Shkarko