Raportet e Audituara

Shiko raportet tona financiare të detajuara dhe periodike.

RAPORTI VJETOR I AUDITUAR PER VITIN 2020

Shkarko

RAPORTI VJETOR I AUDITUAR PER VITIN 2019

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per vitin 2018

Shkarko

Raporti Vjetor i Audituar per Vitin 2017

Shkarko