Raportet Vjetore

Informohuni rreth performancës së bankës përgjatë viteve, përmes raporteve tona vjetore.

Raproti Vjetor 2017

Shkarko

Raport Vjetor 2016

Shkarko

Raport Vjetor 2015

Shkarko

Raport Vjetor 2014

Shkarko

Raport Vjetor 2013

Shkarko

Raport Vjetor 2012

Shkarko

Raport Vjetor 2011

Shkarko

Raport Vjetor 2010

Shkarko

Raport Vjetor 2009

Shkarko

Raport Vjetor 2008

Shkarko