Duke u paraqitur në njërën nga degët e BKT-së në të gjithë Kosovën ose përmes bankimit elektronik, ju mund të kryeni në mënyrë efikase dhe të shpejtë të gjitha pagesat e mëposhtme

  • Pagesa për gjobat e automjeteve
  • Pagesa për ambasada
  • Pagesa për gjykata
  • Pagesa të studenteve ndaj fakulteteve
  • Pagesa të tjera
Na Kontakto

+383 38 666 666