Kushtet e përgjithshme

  • Afati i maturimit: Maksimumi 12 muaj (e rinovueshme)
  • Mënyra e pagesës: Pagesat mujore të interesit dhe në maturim paguhet principali
Na Kontakto

+383 38 666 666