Ne vijim ju prezantojmë produktin POS Letër Garancioni i cili mundëson burim të ri mbështetjeje për garancion bankar për klientët e biznesit.

BKT POS Leter Garancioni është produkt që bazohet në qarkullim në POS të tregtarit, ndërsa tregtare të kualifikuar për POS LG janë ata te cilët kanë qarkullim aktiv me POS te BKT-së.

POS Leter Garancioni
Maturiteti Deri në 12 muaj
Kualifikimi Tregtarët me 12 muaj aktivitet ne POS
Target grupi Klientët: Korporate, NVM, and Mikro
Kolaterali Qarkullimi në llogari POSi dhe llogaritë e biznesit
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android