Grupi i Thesarit dhe Institucioneve Financiare

E-mail: KS-FinancialInstitutions@bkt.com.al

Z. Muharrem Inan
Drejtues Grupi
Thesari dhe Institucionet Financiare
E-mail: minan@bkt.com.al

Znj. Gentiana Halimi
Specialiste
Institucionet Financiare
Tel: +383 38 22 36 36 386
E-mail: ghalimi@bkt.com.al

 

Kontaktet e lartpërmendura shërbejnë vetëm për institucionet ndërkombëtare. Për pyetje të tjera, ju lutem kontaktoni shërbimin tonë të klientit ose qendrën kontaktuese.

Na Kontakto

+383 38 666 666