Nëpërmjet llogarisë rrjedhëse mund të kryhen tërheqje, deponime, transferim pagash, transferta, pagesa, tërheqje nga bankomatët, pagesa në POS terminale, urdhëresa automatike, mund të shfrytëzohet për kredi të lejuara, për mbitërheqje (overdraft), etj.

Kjo llogari ju mundëson qasje në financa edhe përmes platformave e-Banking dhe m-Banking, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Na Kontakto

+383 38 666 666