Dokumentet e kërkuara për përditësimin e të dhënave për OJQ-të:

  • Certifikata e regjistrimit të OJQ-së
  • Statuti i OJQ-së
  • Letërkonfirmimi nga Dep. Për OJQ / MAP
  • Letërnjoftimi ose pasaporta valide e përfaqësuesit ligjor dhe personave tjerë që konsiderohen pronarë përfitues: anëtarët e Bordit, Kryesuesin e Kuvendit të OJQ-së
  • Kopjet e letërnjoftimeve ose pasaportave valide të personave që marrin qasje në llogari
  • Dokument mbi vërtetësinë e adresës për përfaqësuesin ligjor dhe personat që marrin qasje në llogari
  • Banka mund të kërkojë dokumente shtesë varrësisht nga aktiviteti i OJQ-së
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android