Ju keni mundësinë që të transferoni mjetet tuaja duke u paraqitur në degë ose përmes kanaleve e-Banking dhe Mobile Banking.

Ju keni mundësi të kryeni

  • Transferta midis llogarive tuaja
  • Transferta kundrejt klientëve të tjerë të bankës
  • Transferta për pagesën e faturave utilitare brenda bankës
  • Transferta periodike brenda bankës
Na Kontakto

+383 38 666 666