e-Banking për biznese ju ofron mundësinë të kryeni këto shërbime:

Veprimet me Llogarinë

 • Shihni llogaritë e kompanisë
 • Hapni llogari në valuta të ndryshme
 • Shihni historikun e llogarisë tuaj për periudha të ndryshme

Depozitat

 • Përcillni depozitat tuaja
 • Hapni depozita të reja

Kartat e Kreditit

 • Shihni Kartat tuaja
 • Paradhënie
 • Limiti në Internet
 • Aplikimi për Kartë

Kreditë

 • Shikoni historikun e kontratave të kredisë (afatin, këstin, normën e interesit, etj)

Realizoni Transferta

 • Transferta brenda Kosovës
 • Transferta brenda BKT
 • Transferta ndërmjet llogarive
 • Transfertat ndërkombëtare
 • Transferta me BKT Shqipërinë
 • Përcill transfertat hyrëse
 • Shihni historikun e transfertave
 • Transfertat në pritje, etj

Investimet

 • Kryeni këmbimin valutor në monedha të ndryshme
 • Përcillni kursin e këmbimit

Pagesat

 • Pagesat me Uniref
 • Pagesat me GIRO
 • Pagesë Fature (KEDS, KUR)
 • Pagesë Dogane
 • Pagesë Tatimesh dhe Kontributesh
 • Shihni faturat e paguara

Sherbimet (Operatorët IPKO dhe Vala)

 • TV
 • Internet
 • Telefon mobil
 • Të kombinuara

Kontrolli

 • Kontrolloni veprimet tuaja në llogari
 • Shihni aprovimet në pritje
 • Kontrolloni veprimet e kompanisë

Siguria

 •  Shihni të drejtat e përdoruesit
 • Ndryshoni fjalëkalimin
 • Zgjedhni pullën dixhitale
 • Shihni limitet e veprimeve

PROCEDURA E REGJISTRIMIT

 1. Hyni në faqen e internetit: www.bkt-ks.com
 2. Klikoni në butonin “e-Banking – BIZNESET lart në të djathtë dhe më pas klikoni butonin “Regjistrohu Tani”
 3. Vendosni numrin e klientit/kompanisë (CIF)
 4. Plotësoni të dhënat e kartës tuaj të debitit ose të kreditit (vendosni 4 shifrat e fundit të kartës tuaj dhe PIN-in),
  • Në numrin tuaj të mobilit që keni regjistruar në bankë do t’ju vijë një SMS që përmban një fjalëkalim që mund të përdoret vetëm njëherë dhe brenda 2 minutave. Nëse ky fjalëkalim nuk përdoret brenda kësaj kohe, fjalëkalimi bëhet i pavlefshëm dhe procedura e mësipërme duhet të niset nga fillimi

Fjalëkalimi që ju vjen përmes SMS-it do të përdoret për qasje në llogarinë e-banking dhe më pas duhet të ndiqni hapat në vazhdim:

 1. Zgjidhni një fjalëkalim i cili do të përdoret për t’u qasur në e-banking
 2. Zgjidhni pullën dixhitale

Informacion

Nëse ju nuk e dini numrin CIF mjafton të telefononi në Qendrën Kontaktuese 038 666 666. Nëse nuk keni nënshkruar pranë bankës Kontratën e Shërbimeve Bankare, një mesazh njoftues do t’ju shfaqet gjatë regjistrimit në ekran. Për të nënshkruar këtë dokument ju duhet të paraqiteni në degën e BKT-së ku keni hapur llogarinë.

Manuali e-banking për Biznese

Hap manualin e përdorimit për më shumë informata.

Udhëzime rreth sigurisë

Hap udhëzimet rreth sigurisë për më shumë informata.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android