Pjesëmarës në kampanjë janë të gjithë poseduesit e kartave të kreditit individuale të lëshuara nga BKT:

  • MasterCard Standard
  • MasterCard Gold
  • Visa Classic
  • Visa Gold

Të vlefshme për fushatë konsiderohen vetëm blerjet me këste në POS terminalet e BKT.

Oferta vlen nga 26 Gusht deri më 30 Shtator 2019.

Nuk keni kartë PRIMA?

Apliko online!

Na Kontakto

+383 38 666 666