Depozitoni paratë tuaja ne BKT Kosova për 6 muaj dhe merrni interesin prej 3% në momentin e hapjes së Depozitës Avans.

Shuma e interesit neto e kredituar në llogarinë tuaj mund të përdoret nga ju sipas nevojave.

Këto kushte ofrohen për depozita të reja.

Veçoritë:

Merr interes menjëherë

Vlera minimale e depozitës EUR 10,000

Norma e interesit 3%

Norma efektive e interesit 3.07%

Ofrohet për maturitet 6 mujor

Kjo lloj depozite hapet vetëm në valutën EUR

Interesi dhe tatimi në burim:

Mbi interesin bankar të ofruar nga Banka, do të mbahet përqindja e tatimit në burim mbi interesin bankar, e miratuar me ligj dhe e aplikueshme në momentin e kreditimit të interesit.

ShumaKohëzgjatja e depozitësInteresi i fituar BrutoInteresi i fituar Neto
EUR 25,000.006 MuajEUR 375.00EUR 337.50
EUR 50,000.006 MuajEUR 750.00EUR 675.00
EUR 100,000.006 MuajEUR 1,500.00EUR 1,350.00

*E aplikueshme në numër të ditëve

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android