Pjesëmarrësit në Kampanjë:

Të gjitha kartat e kreditit Visa të aktivizuara pas lansimit të kampanjës 14.06.2022 – 14.07.2022.

 

Kushtet e Kampanjës:

Transaksionet e pranueshme të aktivizimit të kartelës duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme për të përfituar shpërblimin:

  • Llojet e transaksionit që konsiderohen se aktivizojnë kartelën dhe marrin pjesë në këtë kampanjë janë: blerjet në POS të BKT dhe transaksionet e internetit, të kryera me kartelë krediti Visa.
  • Paradhëniet Cash nuk do të konsiderohen si transaksione të vlefshme për aktivizimin e kartës.
  • Transaksionet e pranueshme do të konsiderohen ato të kryera gjatë kampanjës.
  • Shuma e transaksionit të kryer nga kartëmbajtësi duhet të jetë 50 € e më shumë, në mënyrë që të shpërblehet me shumën 10 €.
  • Shpërblimi do të transferohet në llogarinë e kartës së klientit në pasqyrën e rradhës.

 

Kampanja është e vlefshme nga 14 Qeshori – 14 Korrik 2022

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android