Pjesëmarrësit në Kampanjë:

Të gjitha kartat e kreditit BKT Prima MasterCard Standard, MasterCard Gold të aplikuara pas lansimit të kampanjes 04 Janar – 28 Shkurt 2021.

Kushtet e Kampanjës:

Transaksionet e pranueshme të aktivizimit të kartës duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme për të përfituar shpërblimin:

  • Llojet e transaksionit që konsiderohen se aktivizojnë kartën dhe marrin pjesë në këtë kampanjë janë: blerjet në POS dhe transaksionet e internetit, të kryera me kartat e kreditit Prima MasterCard
  • Paradhëniet Cash nuk do të konsiderohen si transaksione të vlefshme për aktivizimin e kartës.
  • Transaksionet e pranueshme do të konsiderohen ato të kryera gjatë muajit të parë pas njoftimit të klientit që karta e kreditit është gati të pranohet në degë.
  • Shuma e transaksioneve të kryera nga kartëmbajtësi gjatë muajit të parë duhet të jetë 100 € në mënyrë që të shpërblehet me shumën 10 €.
  • Shpërblimi do të transferohet në llogarinë e kartës së klientit në pasqyrën e rradhës

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android