Nëse dëshironi të merrni interesin e depozitës menjëherë, atëherë zgjedhni depozitën Avans!

Është depozitë me afat, interesi i së cilës kreditohet në llogarinë tuaj në momentin e hapjes së depozitës.

Shuma e interesit neto e kredituar në llogarinë tuaj mund të përdoret nga ju sipas nevojave.
Këto kushte ofrohen për depozita të reja.

Veçoritë:

• Merr interes menjëherë
• Vlera minimale e depozitës EUR 10,000
• Norma efektive e interesit për shumat EUR 10,000 – EUR 24,999 = 1.5%
• Norma efektive e interesit për shumat mbi EUR 25,000 = 2.0%
• Ofrohet për maturitet 6 mujor
• Kjo lloj depozite hapet vetëm në valutën EUR

Interesi dhe tatimi në burim:

Mbi interesin bankar të ofruar nga Banka, do të mbahet përqindja e tatimit në burim mbi interesin bankar, e miratuar me ligj dhe e aplikueshme në momentin e kreditimit të interesit.

Shuma Kohëzgjatja e depozitës Interesi i fituar Bruto Interesi i fituar Neto
EUR 25,000.00 6 Muaj EUR 250.00 EUR 225.00
EUR 50,000.00 6 Muaj EUR 500.00 EUR 450.00
EUR 100,000.00 6 Muaj EUR 1,000.00 EUR 900.00

*E aplikueshme në numër të ditëve

 

Shuma Kohëzgjatja e depozitës Interesi i fituar Bruto Interesi i fituar Neto
EUR 10,000.00 6 Muaj EUR 75.00 EUR 67.50
EUR 24,999.00 6 Muaj EUR 187.49 EUR 168.74

*E aplikueshme në numër të ditëve

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android