Nga BKT Kosova, Kredi Personale fiks për ty!

Kushtet e kredisë:

  • Shuma maksimale e kredisë deri në 100,000€
  • Norma e interesit: 4.9%
  • Norma efektive e interesit: 5.12%
  • Shpenzime Administrative: 0.5%
Kredi Personale EUR 30,000 EUR 50,000 EUR 100,000
Norma e interesit 4.90% 4.90% 4.90%
Norma efektive e interesit 5.17% 5.12% 5.12%
Periudha Kohore 84 120 120
Kësti Mujore 422.70 528.03 1,056.05
Shpenzime Administrive 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual EUR 35,506.77 EUR 63,363.00 EUR 126,726.00

 

Kampanja është valide prej 03.05.2024 deri më 30.06.2024

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android