Kredi Personale për Sektorin Publik

Nga BKT Kosova, Kredi Personale fiks për ty!

Kushtet e kredisë:

  • Shuma maksimale e kredisë deri në 100,000€
  • Norma e interesit: 5.99%
  • Norma efektive e interesit: 6.27%
  • Shpenzime Administrative: 0.5%

 

Kredi Personale EUR 30,000 EUR 50,000 EUR 100,000
Norma e interesit 5.99% 5.99% 5.99%
Norma efektive e interesit 6.31% 6.27% 6.27
Periudha Kohore 84 120 120
Kësti Mujore 439.82 557.04 1,114.08
Shpenzime Administrive 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual EUR 36,944.74 EUR 66,844.65 EUR 133,689.30

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android