Ofertë atraktive nga BKT Kosova për kredi hipotekare me norme efektive te interesit duke filluar nga 3.17%.

 Klientët potencialë: 

 • Të gjithë pagamarrësit
 • Pronarë të bizneseve
 • Diaspora

Kushtet e kredisë:

 •         Shuma maksimale e kredisë deri në 50% të të ardhurave (pages dhe profitit neto), për 180 muaj,
 •         Norma nominale e interesit: 2.99%
 •          Norma efektive e interesit: 3.10%
 •          Shpenzimet administrative: 0.5%
 •          Afati maksimal i kthimit të kredisë është deri në 180 muaj (15 vite).

 

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 •          Kopje e ID ose pasaportës valide
 •          Kontrata e punës/ Gjendja e ATK
 •          Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 •          Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)/ Dokumentet e biznesit për pronaret e bizneseve
 •          Fatura publike (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj

 

* Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë varësisht nga vlera e kredisë.

Kredi Hipotekare EUR 30,000 EUR 50,000 EUR 100,000
Norma e interesit 2.99% 2.99% 2.99%
Norma efektive e interesit 3.17% 3.14% 3.10%
Periudha kohore 90 120 180
Kësti mujor 372.57 482.65 690.24
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit kontraktual EUR 33,531.22 EUR 57,918.22 EUR 124,243.84
Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android