Kushtet e Kredisë:

 • Shuma Minimale e kredisë 10,000€
 • Shuma Maksimale e kredisë 50,000€
 • Afati i pagesës deri në 60 muaj
 • Financim 100% i produktit
 • Shpenzime Administrative 0.50%
 • Plani i pagesës sipas sezonalitetit

Norma e Interesit sipas tabelave:

Shuma: 10,000 – 20,000 Euro:

Muajt 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Norma e Interesit 0.00% 2.40% 3.90% 4.85% 5.47% 5.92% 6.27% 6.54% 6.75%
Norma efektive e interesit 0.93% 3.08% 4.48% 5.37% 5.96% 6.39% 6.72% 6.98% 7.18%

Shuma: 20,001 – 50,000 Euro:

Muajt 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Norma e Interesit 0.00% 1.85% 3.40% 4.35% 4.95% 5.45% 5.75% 6.00% 6.25%
Norma efektive e interesit 0.93% 2.52% 3.96% 4.85% 5.41% 5.89% 6.17% 6.41% 6.65%

 

Futja në përdorimin e teknologjisë moderne për aktivitetet para dhe pas vjeljes, do t’iu mundësojë kompanive në:

 • Lehtësimin e punës në pemishte,
 • Rritjen e sigurisë se punëtorëve,
 • Uljen e shpenzimeve gjatë krasitjes, lëshimit dhe lidhjes se rrjetës kundër breshërit, vjeljes së frutave, etj.
 • Rritjen e efikasitetit në punët në pemishte, veçanërisht gjatë krasitjes dhe vjeljes së frutave,
 • Ulë ndotjen e ambientit, pasi makinat në fjalë përdorin energjinë elektrike për t’i vënë në funksion, në vend të djegies së karburantit.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android