Kushtet e Kredisë:

 • Shuma Minimale e kredisë 10,000€
 • Shuma Maksimale e kredisë 50,000€
 • Afati i pagesës deri në 60 muaj
 • Financim 100% i produktit
 • Shpenzime Administrative 0.50%
 • Plani i pagesës sipas sezonalitetit

Norma e Interesit sipas tabelave:

Shuma: 10,000 – 20,000 Euro:

Muajt121824303642485460
Norma e Interesit0.00%2.40%3.90%4.85%5.47%5.92%6.27%6.54%6.75%
Norma efektive e interesit0.93%3.08%4.48%5.37%5.96%6.39%6.72%6.98%7.18%

Shuma: 20,001 – 50,000 Euro:

Muajt121824303642485460
Norma e Interesit0.00%1.85%3.40%4.35%4.95%5.45%5.75%6.00%6.25%
Norma efektive e interesit0.93%2.52%3.96%4.85%5.41%5.89%6.17%6.41%6.65%

 

Futja në përdorimin e teknologjisë moderne për aktivitetet para dhe pas vjeljes, do t’iu mundësojë kompanive në:

 • Lehtësimin e punës në pemishte,
 • Rritjen e sigurisë se punëtorëve,
 • Uljen e shpenzimeve gjatë krasitjes, lëshimit dhe lidhjes se rrjetës kundër breshërit, vjeljes së frutave, etj.
 • Rritjen e efikasitetit në punët në pemishte, veçanërisht gjatë krasitjes dhe vjeljes së frutave,
 • Ulë ndotjen e ambientit, pasi makinat në fjalë përdorin energjinë elektrike për t’i vënë në funksion, në vend të djegies së karburantit.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android