“Paguaj dhe Merr Shpërblime me Mastercard”

Me Mastercard realizoni 10 e më shumë transaksione brenda muajit në vlerë kumulative prej 200.00 € dhe përfitoni kthim të parave 6.00€!

Pjesëmarrësit në Kampanjë:

  • Pjesëmarrës në kampanjë do të jenë të gjithë kartëmbajtësit e kartave individuale të kreditit dhe debitit MasterCard!

*Kartat e debit Maestro nuk konsiderohen të vlefshme për pjesëmarrje në Kampanjë!

Transaksionet e vlefshme për pjesëmarrje në kampanjë duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

  • Të vlefshme konsiderohen 10 e më shumë blerje ne shumën minimale prej 200,00€
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera në POS brenda dhe jashtë Kosovës.
  • Të vlefshme konsiderohen transaksionet e kryera online.

Procesi i rimburësimit të klientëve:

  • Për transaksione nga 1 gusht 2021 – 31 gusht 2021 (rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 shtator 2021)
  • Për transaksione nga 1 shtator 2021 – 30 shtator 2021 (rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 tetor 2021)
  • Për transaksione nga 1 tetor 2021 – 31 tetor 2021 (rimburësimi i parave do të bëhet deri më 15 nëntor 2021)

Kohëzgjatja e Kampanjës nga 01 Gusht deri 31 Tetor 2021!

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android