KUSHTET E KREDISË:

  • Shuma maksimale e kredisë 40,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 60 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit deri 20% – 30%
  • Shpenzime administrative 0.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.84%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.90%

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për veturë EUR 20,000 EUR 20,000
Norma variabile e interesit* 5.69% 6.69%
Norma efektive e interesit 5.84% 6.90%
Periudha kohore 60 60
Kësti mujor 383.87 393.21
Shpenzime administrative 0.00% 0.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktuale* 23,031.99 € 23,592.55 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android