KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë: 30,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë: 84 muaj
 • Shpenzimet Administrative: 0%

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë pagëmarrësit e BKT, profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.) dhe pronarët e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.10%

Për qiramarrësit dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.16%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT)
 • Kontrata e qirasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

 SHEMBUJ DHE SQARIME: 

Kredi për veturë EUR 30,000 EUR 30,000
Norma variabile e interesit* 4.99% 5.99%
Norma efektive e interesit 5.10% 6.16%
Periudha kohore 84 84
Kësti mujor 423.97 € 438.23 €
Shpenzime administrative 0% 0%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 35.613.35 € 36.811.01 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android