Përfito kredi me kushte të volitshme dhe aprovim brenda 20 minutave!

KUSHTET E KREDISË:

 • Shuma maksimale e kredisë: 30,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë: deri në 84 muaj
 • Shpenzimet Administrative: 0,50%

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë pagëmarrësit e BKT, profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.) dhe pronarët e bizneseve.

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

Për qiramarrësit dhe pagëmarrësit e bankave tjera:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.32%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës
 • Kontrata e punës
 • Ndalesa administrative mbi pagën
 • Të ardhura tjera nga familja (nëse ka)
 • Fatura nga Kosova Motors
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për shtëpi EUR 10,000 EUR 20,000 EUR 30,000
Norma fikse e interesit* 4.99% 4.99% 4.99%
Norma efektive e interesit 5.45% 5.32% 5.26%
Periudha kohore 36 muaj 60 muaj 84 muaj
Kësti mujor 299,71€ 377,41€ 423,97€
Shpenzime administrative 0.50% 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 10,789.47€ 22,644,49€ 35,613.35€

Norma e Interesit ofrohet në bashkëpunim me Kompanine Kosova Motors

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android