KUSHTET E KREDISË:

 Shuma maksimale e kredisë: 100,000 EUR

  • Kohëzgjatja e kredisë: 84 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit: 0% – 20%
  • Shpenzime administrative: 0.50%

NORMA E INTERESIT:

 Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

 Për pagëmarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve (të vetëpunësuarit):

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

 SHEMBUJ DHE SQARIME: 

Kredi për veturë 50,000 € 50,000 €
Norma variabile e interesit* 4.99% 5.49%
Norma efektive e interesit 5.26% 5.79%
Periudha kohore 84 muaj 84 muaj
Kësti mujor 706.61 € 718.44 €
Shpenzime administrative 0.50% 0.50%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktual* 68,711.17€ 70,697.24 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android