KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 4.22%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 5.49%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Bashkëatdhetar:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.40%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për Banese EUR 100,000 EUR 100,000 EUR 100,000
Norma variabile e interesit* 3.99% 5.49 % 6%
Norma efektive e interesit 4.22% 5.79% 6.40%
Periudha kohore 180 180 120
Kësti mujor 739.39 816.85 1,110.56
Shpenzime administrative 1.00% 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 133,089.99€ 147,033.11€ 133,267.29€

 

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android