KUSHTET E KREDISË:

  • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit: 20% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative: 1%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 3.69%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.90%

 Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronarët e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

Për Bashkëatdhetarë:

  • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.40%

 

SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për Banesë 100,000 € 100,000 €
Norma variabile e interesit* 3.69% 6.00%
Norma efektive e interesit 3.90% 6.40%
Periudha kohore 180 muaj 120 muaj
Kësti mujor 724.43 € 1,110.56 €
Shpenzime administrative 1.00% 1.00%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale* 130,398.03 € 133,267.29 €

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet  komunale.

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android