KUSHTET E KREDISË

 • Shuma maksimale e kredisë 250,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj, për bashkëatdhetarët deri në 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit 20%(Minimum 5,000€)
 • Shpenzime administrative 1.00%

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e sektorit publik:

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

Për pagëmarrësit e sektorit privat:

 • Norma e interesit duke filluar nga 4.99%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.26%

Për qiramarrësit përmes bankës dhe pronaret e bizneseve:

 • Norma e interesit duke filluar nga 5.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 5.79%

Për Bashkëatdhetar:

 • Norma e interesit duke filluar nga 6.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.92%

Pa hipotekë shtesë (Banesa e blerë mund të lihet hipotekë).

 SHEMBUJ DHE SQARIME:

Kredi për baneseEUR 250,000EUR 250,000EUR 250,000
Norma variabile e interesit*4.99%5.49%6.49%
Norma efektive e interesit5.26%5.79%6.92%
Periudha kohore180180120
Kësti mujor1,975.682,041.382,837.43
Shpenzime administrative1.00%1.00%1.00%
Shuma totale e kredisë që duhet të shlyhet deri në fund të afatit konraktuale*355,622.76€367,448.80€367,801.30€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

*Pjesëmarrja e klientit: 5,000 EUR në shumën maksimale prej 250,000 EUR, e vlefshme për klientët që marrin pagë në BKT dhe profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.) – për të gjitha projektet.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android