KUSHTET E KREDISË

  • Shuma maksimale e kredisë 50,000 EUR
  • Kohëzgjatja e kredisë 84 muaj
  • Pjesëmarrja e klientit 20%-30% (minimum 5.000EUR)
  • Shpenzime administrative 0.50% nga klienti dhe 1% nga kompania

NORMA E INTERESIT:

Për pagëmarrësit e BKT:

  • Norma e interesit duke filluar nga 5.99%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.32%

 

Për qiramarrësit përmes bankë, pagemarresit ne bankat tjera dhe pronaret e bizneseve:

  • Norma e interesit duke filluar 6.50%
  • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.86%

SHEMBUJ DHE SQARIME

Kredi për BaneseEUR 50,000EUR 50,000
Norma variabile e interesit*5.99%6.50%
Norma efektive e interesit 6.32%6.86%
Periudha kohore8484
Kësti mujor730.38742.68
Shpenzime administrative0.50%0.50%
Shuma totale e kredise që duhet të shlyhet deri ne fund te afatit konraktuale*61,351.68€62,385.09€

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.

*Në koston totale nuk është përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android