Apliko për kartelë krediti nga Visa dhe fito 20 EUR bonus.

 

Pjesëmarrësit në Kampanjë:

Të gjitha kartelat e kreditit Visa të aplikuara pas lansimit të kampanjes 03 Prill – 31 Maj 2024.

Kushtet e Kampanjës:

Transaksionet e pranueshme të aktivizimit të kartës duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme për të përfituar shpërblimin:

  • Të vlefshme për kampanjë konsiderohen transaksionet në POS të BKT ose transaksionet përmes internetit,
  • Paradhëniet Cash nuk do të konsiderohen si transaksione të vlefshme për aktivizimin e kartelës,
  • Transaksionet e pranueshme do të konsiderohen ato të kryera gjatë muajit të parë pas njoftimit të klientit që kartela e kreditit është gati të pranohet në degë,
  • Shuma e transaksioneve të kryera nga kartëmbajtësi gjatë muajit të parë duhet të jetë minimum 30 €,
  • Shpërblimi do të transferohet në llogarinë e kartelës së klientit në pasqyrën e rradhës.

BKT Kosova rezervon të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë këtë kampanjë, në çdo moment pa njoftim paraprak dhe nuk do të jetë përgjegjëse ndaj kartëmbajtësve për çdo modifikim ose ndërprerje të tillë.

 

 

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android