Në rast se një çmim i kuotuar nga Saxo/Smart Invest nuk pasqyron çmimin e tregut (p.sh. për shkak të likuiditetit të tregut ose njoftimeve që ndikojnë në treg, ose nëse ka një input të gabuar nga ofruesit e çmimeve) (një “Çmim i gabuar”) në Platformën Tregtare ose ndryshe, Saxo/Smart Invest sipas gjykimit të saj mund të (i) të përmbahet nga ekzekutimi, ose anuloj, çdo Kontratë ose çdo blerje ose shitje të çdo produkti që është, ose pretendohet të jetë lidhur me çmimin e gabuar, (ii) ekzekutimi I kontratës ose shitjen ose blerjen e ndonjë produkti me çmim të gabuar ose çmimin që sipas mendimit të arsyeshëm të Saxo/Smart Invest është çmimi i saktë i tregut, ose (iii) ndryshimi i çdo kontrate ose blerje ose shitje të produktit të ekzekutuar tashmë, me çmimin që në mendimin e arsyeshëm të Saxo/Smart Invest është çmimi i saktë i tregut.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android