Ju mund të hapni llogari në BKT në katër valuta: EUR, USD, CHF dhe GBP.

NA KONTAKTO

+383 38 666 666

DËRGO E-MAIL

infobktkosova@bkt.com.al