Ju mund të hapni llogari në BKT në katër valuta: EUR, USD, CHF dhe GBP.

Na Kontakto

+383 38 666 666