Kohëzgjatja përcaktohet nga banka në bazë të shumës dhe kapacitetit tuaj financiar, me qëllimin që për shumat e mëdha të përcaktohet një afat më i gjatë, siç ndodh në rastet e kredive hipotekare. Ndërsa për kreditë e tjera që kanë shuma të vogla afati i kredisë është më i shkurtër, gjithmonë duke vendosur së bashku me ju, në harmoni me politikat kreditore të bankës dhe kapacitetit tuaj financiar.

Na Kontakto

+383 38 666 666

Video Libraria

video-icon

Shkarko BKT Mobile

Shkarkoni aplikacionin tonë mobil në dy platformat

ios android